• Hafan 1
  • Hafan 2

Hafan

Yn llythyr byr neu ddogfen hir, neu ddatganiad cyffredinol i’r wasg, bydd cyfieithiad Inc i’r Gymraeg neu’r Saesneg mewn iaith glir, gywir a hawdd ei deall.

Ffoniwch neu e-bostiwch i gael pris pendant a dyddiad cadarn.

Rheolaeth ansawdd fanwl

Cyfieithwyr profiadol, mae pob cyfieithiad yn cael ei ddarllen gan gyfieithydd arall

Gofal cwsmer ardderchog

Mae Inc yn cadw at ei addewidion, o ran pris ac amser

Rhestr Gleientiaid Ragorol

Mae Inc yn cyfieithu i rai o sefydliadau amlycaf Cymru a thu hwnt

Gwerth am arian gwych

Mewn arolwg diweddar o’r cwsmeriaid, cafodd gwerth am arian Inc sgôr o 100%

Cyfieithiadau clir

Daw’r cyfieithiad yn ôl ar ffurf ac arddull y ddogfen wreiddiol ac mewn Cymraeg neu Saesneg clir a hawdd ei ddeall