Gwasanaethau arbenigol

Yn ogystal â chynnig gwasanaeth cyfieithu cyffredinol rhagorol, gall Inc hefyd gynnig cyfieithiadau arbenigol a help i baratoi dogfennau yn y meysydd canlynol:

  • Llywodraeth Ganol a Lleol
  • Yr amgylchedd a chefn gwlad
  • Cynllunio gwlad a thref
  • Datganiadau amgylcheddol
  • Priffyrdd a pheirianneg
  • Y Wasg a Chyhoeddusrwydd
  • Amaethyddiaeth
  • Eiddo


“Hynod gymwynasgar, gyda chyfieithiadau hir a chymhleth yn aml (sy’n gallu bod yn eithaf technegol), yn ceisio cael y gwaith yn ôl yn gyflym bob amser, yn enwedig pan na fyddwn ni’n ddigon trefnus i’w anfon mewn da bryd! Hynod gyfeillgar.”
Kate Taylor, Cyngor Sir Ddinbych


Gwasanaethau Eraill

fundraising

Codi arian

Mae gan Sue Roberts flynyddoedd o brofiad o godi arian, gan gynnwys codi dros £175,000 mewn pum mlynedd i adnewyddu Eglwys Sant Garmon yn Abersoch. Gellir teilwra pecyn ar gyfer pob ymgyrch.

events

Trefnu Digwyddiadau

Mae gan Sue Roberts brofiad o drefnu digwyddiadau ym mhob rhan o Gymru wrth hyrwyddo recordiau Sain, gan gynnwys rhai Bryn Terfel.

press

Ymgyrchoedd y Wasg

Mae Wil a Sue Roberts yn gwybod yn iawn sut y mae’r wasg yn gweithio a sut i’w gwneud i weithio i chi.

cvs

Paratoi CV

Ar ôl bod yn aelod o nifer fawr o baneli penodi mae Wil Roberts yn gwybod yn iawn sut y dylai CV edrych a’r hyn y dylai ei gynnwys i wneud yr argraff orau.

editing

Golygu, byrhau, dylunio ac argraffu dogfennau

Mae llawer o ddogfennau mor hir a diflas nes bod eu neges yn mynd ar goll. Gall Inc grynhoi’r cynnwys i wneud yn siŵr fod y neges yn glir ac yn treiddio.
Ac, am ddyluniad i ddal y llygad, gall Inc alw ar M:art, dylunwyr ac argraffwyr arloesol sydd hefyd yn gallu cyfleu’r ddelwedd glasurol i godi eich deunydd ben ac ysgwyddau’n uwch na’ch cystadleuwyr.

Cysylltwch â ni am bris sefydlog a dyddiad pendant