Cymraeg ↔ Saesneg

CYMRAEG

Yn llythyr byr neu ddogfen hir neu ddatganiad cyffredinol i’r wasg, bydd cyfieithiad Inc i’r Gymraeg neu'r Saesneg mewn iaith glir, gywir a hawdd ei deall.

Dewis »

English ↔ Welsh

ENGLISH

A short letter or a long document, a highly technical report or a general press release, Inc’s translation will be in clear, correct and easy to understand Welsh.

Choose »